Grupa firm Rothlehner, licząca 180 osób, wzięła udział w wyjeździe integracyjnym w czerwcu.

Po spotkaniu w siedzibie w Massing udaliśmy się do miasteczka Pullman City.

Czas ten wykorzystano na wzajemne poznanie się i  wymianę poglądów.

Impreza pracownicza była okazją do podziękowania za wieloletnie uczestnictwo w sukcesach grupy przedsiębiorstw. W krótkiej prezentacji przyjrzeliśmy się historii firmy, ważnym kamieniom milowym i przyszłemu rozwojowi firmy.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!