Od 4 października wszyscy użytkownicy, na których będą rejestrowane urządzenia muszą posiadać konto na platformie eUDT ( strona – https://eudt.gov.pl/ ) w celu uzyskania informacji odnośnie dokumentacji urządzenia.

Wszystkie dokumenty UDT (zarówno protokół, jak i decyzja ) będą wystawione jedynie w formie elektronicznej – użytkownik będzie mógł je pobrać za pomocą swojego konta eUDT. Do założenia konta konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

UDT również zaprzestaje wydawania papierowej wersji dokumentacji UDT, czyli książki rewizyjnej urządzenia. Będzie można ją pobrać z konta eUDT za pomocą kodu QR, który zostanie wysłany do użytkownika do 14 dni po badaniu. Użytkownik będzie miał dostęp do dokumentacji po zeskanowaniu kodu QR.